การป้องกันภัยจากธรณีพิบัติ(แผ่นดินไหว)

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่าแผ่นดินไหว มีสาเหตุมาจากพลังงานที่สะสมอยู่ในเปลือกโลก ซึ่งสามารถที่จะดัน ดึง ผลัก หรือกระทำต่อหินชั้นแข็งภายในโลก ทำให้เกิดแนวแตกร้าวขึ้น ซึ่งแนวแตกร้าวนี้จะมีการเคลื่อนตัว ขยับตัว หรือปรับตัว เสียดสีกันตลอดเวลา ทำให้ปล่อยพลังงานออกมา สามารถทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ ถ้าหากการเคลื่อนตัวหรือการปรับตัวของแนวแตกร้าวเป็นไปโดยสม่ำเสมอ และค่อยเป็นค่อยไปก็จะไม่มีอันตรายแต่อย่างใด แต่ถ้ามีการปรับตัวผิดปกติไป หรือเกิดขึ้นทันทีทันใด ก็จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดอันตรายอย่างมหาศาลได้
จุดที่เกิดแผ่นดินไหวในแนวแตกร้าวเรียกว่า จุดแผ่นดินไหว ซึ่งมีความลึกลงไปในชั้นหินแตกต่างกัน จนกระทั่งถึงระยะลึกที่สุด 700 กม.
จุดแผ่นดินไหวที่ปรากฏขึ้นมาบนผิวพื้นดินเรียกว่า ศูนย์กลางแผ่นดินไหว ซึ่งเป็นจุดที่มีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุด ความรุนแรงจะแผ่กระจายออกจากจุดศูนย์กลางไปทุกทิศทุกทาง เปรียบเสมือนกับการโยนก้อนหินลงไปในน้ำ ทำให้เกิดคลื่นกระจายออกรอบทิศทาง
จากการศึกษาทางธรณีฟิสิกส์ พบว่ารอยเลื่อนสำคัญในประเทศไทย แบ่งตามภาคดังนี้

ภาค รอยเลื่อน
ภาคเหนือ แม่จัน พะเยา ปัว อุตรดิตถ์ เถิน แม่ทา แม่ฮ่องสอน เมย เมียวดี
ภาคอีสาน ท่าอุเทน
ภาคกลาง ศรีสวัสดิ์ ด่านเจดีย์
ภาคตะวันออก ระยอง แกลง
ภาคใต้ ระนอง คลองมะรุ่ย ยะลา

ระยะของการเกิดแผ่นดินไหว
การไหวตัวของแผ่นดินในบางครั้งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนไม่สามารถแบ่งระยะของการเกิดออกได้ชัดเจน แต่โดยทั่วไปการไหวตัวของแผ่นดินจะแบ่งออกได้ 3 ระยะ คือ
1 ระยะไหวเตือน เป็นการสั่นสะเทือนก่อนล่วงหน้าเบาๆ ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เป็นวินาที จนไม่สามารถจะเตรียมตัวทัน หรือเป็นเวลานานเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันได้
2 ระยะไหวใหญ่ เป็นระยะที่มีการสั่นสะเทือนเต็มที่และรุนแรงมากที่สุด
3 ระยะไหวตาม เป็นระยะสั่นสะเทือนหลังจากระยะไหวใหญ่ เพื่อให้แนวแตกร้าวเข้าที่หรือหยุดนิ่งเป็นการไหวเบาๆ ตามมาอีกหลายๆ ครั้ง และใช้เวลาหลายวันกว่าจะหยุดนิ่งเข้าที่ได้
ขนาดของแผ่นดินไหว หมายถึง ปริมาณของพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาที่ศูนย์กลางแผ่นดินไหวในรูปของความสูงของคลื่นแผ่นดินไหว ผู้เสนอแนวความคิดเรื่องขนาดของแผ่นดินไหว คือ ริกเตอร์ เป็นชาวอเมริกัน จึงเรียกขนาดของแผ่นดินไหวตามมาตราริกเตอร์ ดังนี้

มาตราริกเตอร์ ขนาดของแผ่นดินไหว
1 2.9 ไหวเล็กน้อย ไม่รู้สึกอะไร เริ่มรู้สึกว่ามีการสั่นไหว บางครั้งรู้สึกเวียนศีรษะ
3 3.9 ไหวเล็กน้อย รู้สึกได้เมื่ออยู่ข้างในอาคารเหมือนกับมีรถไฟวิ่งผ่าน
4 4.9 ไหวปานกลาง รู้สึกได้เมื่ออยู่ข้างในและข้างนอกอาคาร วัตถุเริ่มแกว่งไกว
5 5.9 สั่นรุนแรง เครื่องเรือนเริ่มเคลื่อนที่ ถ้วยชามแตก
6 6.9 ไหวรุนแรง อาคารเสียหาย พังทลาย
7 ขึ้นไป ไหวขั้นรุนแรง อาคารวัตถุถูกทำลาย แผ่นดินแยกออก วัตถุถูกเหวี่ยงขึ้นไปในอากาศ

ความรุนแรงของแผ่นดินไหว หมายถึง การวัดความรู้สึกของคนและสัตว์ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอาคารสิ่งก่อสร้าง สภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปเนื่องจากแผ่นดินไหวในบางครั้งเรียกความรุนแรงนี้เป็น อำนาจการทำลายของแผ่นดินไหว โดยใช้มาตราเมอร์แคลลี่ มีอันดับความรุนแรง 12 อันดับ เรียงลำดับจากน้อยไปมาก
สำหรับประเทศไทย เกิดแผ่นดินไหวขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ
1 แผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางในประเทศ จะเกิดขึ้นบริเวณรอยเลื่อนที่คาดว่ายังเคลื่อนตัวอยู่ เช่น รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเมย เมียวดี รอยเลื่อนแม่ทา เป็นต้น
เมื่อ 22 เมษายน 2526 มีศูนย์กลางที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรีแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ริกเตอร์ เกิดความเสียหายเล็กน้อย และก่อให้เกิดความตระหนกแก่ผู้อาศัยในบริเวณภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคเหนือ รวมทั้งกรุงเทพฯ
เมื่อ 1 กันยายน 2539 มีศูนย์กลางที่อำเภอพาน จ.เชียงราย แผ่นดินไหวขนาด 5.1 ริกเตอร์ ก่อความเสียหายต่ออาคารหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาล โรงเรียนและวัดกว่า 50 แห่ง ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เห็นได้ชัดเจนสำหรับแผ่นดินไหวในประเทศไทย
เมื่อ 21 ธันวาคม 2539 มีศูนย์กลางที่อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ แผ่นดินไหวขนาด 5.2 ริกเตอร์ รู้สึกได้ถึงการสั่นสะเทือนที่บริเวณ จ.เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน มีผู้เสียชีวิต 1 คน และความเสียหายเล็กน้อย
เมื่อ 13 ธันวาคม 2549 มีศูนย์กลางที่อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ แผ่นดินไหวขนาด 5.1 ริกเตอร์ รู้สึกได้ถึงการสั่นสะเทือนที่บริเวณ จ.เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่มีความเสียหายเล็กน้อย

2 แผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางนอกประเทศ มีขนาดใหญ่จึงสั่นสะเทือนมาถึงประเทศไทยได้ เช่น
เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2538 มีศูนย์กลางที่บริเวณทะเลอันดามัน ด้านซ้ายฝั่งตะวันตกของเกาะสุมาตรา แผ่นดินไหวขนาด 6.9 ริกเตอร์ รู้สึกได้บนอาคารสูงของ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา
เมื่อ 29 มิถุนายน 2542 มีศูนย์กลางที่ประเทศพม่า แผ่นดินไหวขนาด 5.6 ริกเตอร์ รู้สึกสั่นสะเทือนที่เชียงราย
เมื่อ 26 ธันวาคม 2547 มีศูนย์กลางที่บริเวณทะเลอันดามัน ด้านซ้ายฝั่งตะวันตกของเกาะสุมาตรา แผ่นดินไหวขนาด 9.3 ริกเตอร์ รู้สึกได้ในหลายส่วนของประเทศไทยและมีคลื่นสึนามิเข้าทำลายชายฝั่งทะเลอันดามัน ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทย และมีผู้เสียชีวิต 5,400 คน บาดเจ็บ 8,000 คน สูญหาย 2,000 คน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของคลื่นสึนามิ
เมื่อ 16 พฤษภาคม 2550 มีศูนย์กลางที่แขวงบ่อแก้วประเทศลาว แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ รู้สึกได้ใน จ.เชียงราย พะเยา น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง หนองคาย อุดรธานี และ อาคารสูงใน กทม. เกิดความเสียหายในพื้นที่ จ.เชียงราย

อันตรายและผลเสียที่เกิดจากแผ่นดินไหว
ในแต่ละปีจะมีแผ่นดินไหวที่สามารถรู้สึกหรือสังเกตได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือวัดประมาณ 50,000 ครั้ง แต่จะมีการสั่นสะเทือนรุนแรงที่ทำให้เกิดความเสียหายปีละครั้ง ทำให้บ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมพังทลาย ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม ชำรุดเสียหาย ทำให้เกิดผู้คนบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือไร้ที่อยู่อาศัยจำนวนมาก ความเสียหายมากน้อยเพียงใดขึ้นกับ
1 ขนาดแผ่นดินไหว ริกเตอร์สูงมีความรุนแรงมากกว่าริกเตอร์ต่ำ
2 ความรุนแรงของแผ่นดินไหว ตามมาตราเมอแคลลี่
3 ศูนย์กลางแผ่นดินไหว ถ้าอยู่ใกล้ชุมชนหรือเมืองใหญ่ๆ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายได้มากกว่าบริเวณที่ห่างไกลชุมชน เช่นในป่าหรือภูเขาที่ไม่มีคนอาศัย
4 ระยะเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว ถ้ามีระยะไหวเตือนนานก็อาจมีอันตรายน้อย เพราะประชาชนมีเวลาเตรียมตัวก่อนถึงระยะไหวใหญ่หรือถ้าเกิดในเวลากลางคืนอาจก่อให้เกิดอันตรายและผลเสียมากกว่าเกิดตอนกลางวัน
5 ผลกระทบแทรกซ้อนอื่นที่อาจเกิดขึ้น
5.1 อัคคีภัย เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ทำให้อาคาร บ้านเรือนสั่นไหวอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ล้ม หล่น แตก หรือถูกทำลาย โดยเฉพาะไฟฟ้า หรือไฟในบางครั้ง อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
5.2 อุทกภัย เมื่อเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ใกล้บริเวณฝั่งหรือท้องทะเล จะทำให้เกิดคลื่นลูกใหญ่ ซึ่งบางครั้งมีความสูง 15 ม. ความเร็ว 700 กม./ชม. ซัดถมบ้านเรือนและผู้คนจมหายไปในทะเล

การเตรียมความพร้อมเพื่อลดความสูญเสียจากแผ่นดินไหว
การป้องกันล่วงหน้า
1 การศึกษาสภาพทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลก และทำการแบ่งเขตการใช้พื้นที่ เช่น บริเวณรอยเลื่อนที่กำลังเคลื่อนไหว อาจก่อให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ต้องห้ามมิให้มีการก่อสร้างใดๆ หรือบริเวณรอยเลื่อนที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างไม่รุนแรงถ้าจำเป็นต้องสร้างสิ่งก่อสร้าง อาคาร บ้านเรือน ควรจะมีการออกแบบสิ่งก่อสร้างให้มั่นคงแข็งแรง
2 จัดตั้งสถานีตรวจแผ่นดินไหว เพื่อทำการตรวจวัดการสั่นสะเทือนของพื้นดิน เพื่อแจ้งข่าวเตือนถึงอันตรายที่เกิดขึ้นเป็นระยะ และให้ความรู้ในการป้องกันตนเอง
3 จัดทำแผนบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหว เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
ข้อปฏิบัติและป้องกันตนเองเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
ควรมีไฟฉาย นกหวีด และกระเป๋ายาเตรียมพร้อมไว้ในบ้าน และให้ทุกคนในบ้านทราบว่าอยู่ที่ไหน เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินทุกคนจะหยิบเอามาใช้งานได้ทันที
ควรศึกษาวิธีการปฐมพยาบาลขั้นต้นเพื่อใช้งานยามฉุกเฉิน และมีรายชื่อสถานพยาบาลพร้อมโทรศัพท์ติดต่อเมื่อมีผู้ป่วยมากจะได้จัดส่งไปรักษาพยาบาลได้ทันที
ควรทราบตำแหน่งของวาล์วปิดน้ำ วาล์วแก๊ส ตำแหน่งสะพานไฟสำหรับตัดกระแสไฟฟ้า และให้ทุกคนในบ้านรู้จักวิธีปิดวาล์วน้ำ รู้วิธียกสะพานไฟฟ้า ปิดวาล์วแก๊สได้ทันทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
อย่าวางของหนักบนชั้นหรือหิ้งสูงๆ เพราะเมื่อมีอาการสั่นไหวสิ่งของอาจตกลงมาทำให้บาดเจ็บได้
ผูกเครื่องใช้ให้แน่นกับพื้นและยึดเครื่องประดับบ้านที่หนักๆ เช่นยึดตู้ถ้วยชามไว้กับฝาผนัง
ควรวางแผนการในกรณีที่ทุกคนอาจต้องพลัดพรากกันว่าจะกลับมารวมกันที่ไหนอย่างไร เมื่อขณะเกิดแผ่นดินไหวจะหนีไปหลบซ่อนตัวที่ไหน จึงจะปลอดภัยและไม่ห่วงหน้าพะวงหลัง
อยู่อย่างสงบ ควบคุมสติ อย่าตื่นตกใจ ถ้าอยู่ในบ้าน ก็ขอให้อยู่ในบ้าน ถ้าอยู่นอกบ้าน ก็ขอให้อยู่นอกบ้าน ส่วนใหญ่คนที่ได้รับบาดเจ็บ เป็นเพราะวิ่งเข้าและออกจากบ้าน
ถ้าอยู่ในบ้านให้อยู่ในส่วนที่มีโครงสร้างแข็งแรงอยู่ห่างจากหน้าต่างและประตูกระจก
ถ้าอยู่ในอาคาร ควรออกห่างจากอาคารสูงให้ไกลที่สุด เพราะกระจกผนังจะแตกกระเด็นไกลมาก
ถ้าอยู่ในที่โล่งให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าหรือสิ่งห้อยแขวนต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณาใหญ่ๆ ที่อาจตกลงมา
อย่าใช้เทียนไข ไม้ขีด หรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ เพราะบริเวณนั้นอาจมีแก๊สรั่วระเหยอยู่
ถ้ากำลังขับรถยนต์ ให้หยุดรถชิดขอบถนน และอยู่ภายในรถ จนกระทั่งการสั่นสะเทือนหยุดลง
ห้ามใช้ลิฟท์ขณะที่เกิดแผ่นดินไหว เพราะไฟฟ้าดับลิฟท์จะติด
ควรสำรวจดูว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้ทำการปฐมพยาบาลก่อน และนำไปพบแพทย์
ควรรีบออกไปจากตึกที่เสียหาย เพื่อความปลอดภัยจากอาคารถล่มทับซึ่งอาจเกิดขึ้นภายหลังได้
ตรวจท่อน้ำและสายไฟฟ้า ถ้าพบส่วนที่เสียหาย ปิดวาล์วและยกสะพานไฟฟ้า
ตรวจแก๊สรั่วด้วยการดมกลิ่นแก๊ส ให้เปิดหน้าต่างและประตูทุกบาน แล้วรีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เปิดวิทยุฟังคำแนะนำฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศัพท์ถ้าไม่จำเป็น เพราะอาจจะให้ส่งข่าวที่สำคัญกว่า
อย่ากดน้ำล้างโถส้วมจนกว่าจะตรวจว่าสิ่งตกค้างอยู่ในท่อระบาย หรืออาจมีแก๊สถูกแรงดันขึ้นมา
สวมรองเท้าหุ้มส้น เพื่อป้องกันเศษแก้วและสิ่งหักพังทิ่มแทง
หลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่แล้ว จะมีแผ่นดินไหวย่อยๆ ตามมาอีกมากมาย อาจถึงพันครั้งแต่จะอยู่ในระดับที่คนรู้สึกหรือไม่เท่านั้น และอาจมีอาคารถล่มหลังจากที่ความรู้สึกสั่นไหวสงบไปแล้ว

Comment

Comment:

Tweet

ไม่ดีเลยtongue tongue

#48 By boy (27.130.131.148|27.130.131.148) on 2014-01-20 17:38

ดีเนอะ มีหั้ยหาด้วย  รักน็อตที่สุด  จากแพรว

#47 By แพรว (103.7.57.18|182.93.208.97) on 2013-01-22 10:02

เนื้อหาดีมากเลยคะ่   ขอบคุณค่ะที่มีข้อมูลให้หนูได้ทำการบ้านได้ถูกต้อง

#46 By กวา (103.7.57.18|110.49.251.184) on 2012-08-28 19:18

แนะนำดีมากคร๊าบ

#45 By ่่่jaea (103.7.57.18|110.164.212.236) on 2012-06-05 11:46

ยาวจังนะคะsad smile

#44 By song (101.51.49.37) on 2012-01-09 20:01

ควย

#43 By เพชบูรณ์ (110.49.250.120) on 2011-09-18 16:51

sad smile

#42 By พ (49.48.15.66) on 2011-09-18 14:53

#41 By cxz (223.207.6.169) on 2011-05-20 13:34

บ้านกันแผ่นดินไหว 14 ลิคเตอร์ www.nanowhitegroup.com www.7groups.com
big smile

#40 By nana086-4613311 (180.183.243.118) on 2011-04-07 06:55