ได้รับ Fw mail มาครับ

ชีวิตหญิงชราวัย 81 ปี ที่ต่อสู้ชีวิต ด้วยการ "ขายเศษฟืน"
> >>ยายทอง คือยายที่เราเคยไปถ่ายทำสารคดีเรื่อง แสงไฟในเศษฟืน
> >>แล้วได้รับรู้ว่าชิวิตของยายนั้นต้องอยู่อย่างลำบากในเพิ่งสังกะสีเก่าๆ
> >>ไม่ต่างจากกองขยะ ที่ทั้งอุดอู้ สกปรก และไม่สามารถกันแดดฝนอะไรได้เลย
> >>ยายต้องเดินเท้าหลายกิโลพร้อมกับกระสอบฟืน ขวดน้ำเก่าๆ และร่มคันหนึ่ง
> >>ใช้พยุงตัวเองมาเรื่อยๆให้ถึงหน้าโรงเรียนบุ?วัฒนา
> >>เพื่อขอขึ้นรถโดยสาร
> >>(ที่บางคันจอดรับ และบางคันก็ไม่ให้ยายขึ้น) ไปยังหน้าร้านทอง
> >>สามแยกตลาดแม่กิมเฮง
> >>"1 บาท เศษไม้ขอแลกเศษเงิน ขอบคุณลูกหลาน..ที่ช่วยต่อชีวิตให้ยาย"
> >>ประโยคหนึ่งในเศษกระดาษเก่ายับที่วางอยู่หน้ากองฟืน
>>ได้คนขับสามล้อแถวนั้นเขียนทิ้งไว้ให้
> >>เผื่อว่าคนที่ผ่านไปมาจะได้เห็นว่า
> >>ที่มุมเสาไฟฟ้านั้นมีอีกชีวิตที่รอคนเมตตา
>>ซึ่งความจริงนั้นบางวันยาย...
> >อาจได้แค่คนที่หยุดมองอย่างสงสัยแต่ก็ไม่มีใครสนใจจะซื้อเศษไม้ไร้ค่านั้นเลย
> >>สั ก ค น เ ดี ย ว
> >>เราส่งเมลล์นี้มา ด้วยความที่อยากช่วยเหลือยาย
> >>แต่ไม่รู้จะช่วยด้วยวิธีไหน
> >>อยากให้เพื่อนๆช่วย Forward mail นี้ต่อกันไปเรื่อยๆ
> >>เผื่อว่าคนที่อยู่โคราช และมีโอกาสผ่านไป
> >>ถนนเส้นย่าโม สามแยกทางเข้าตลาดแม่กิมเฮง ตรงเสาไฟฟ้า หน้าร้านทอง
> >>เพื่อนๆจะเห็นคนแก่คนหนึ่ง ที่ไม่มีอะไรเลย นั่งอาศัยเงาจากเสาไฟฟ้า
> >>เพื่อขายของบางอย่าง ที่คนสมัยนี้เค้าไม่ได้ต้องการแล้ว
> >>แต่ "ฟืน" มันก็เป็นเหมือนความหวังเดียวที่ยายมี
> >>ทางออกเดียวที่ยายเห็น
> >>จากดวงตาที่พร่ามัวเกือบบอดด้วยโรคชรา
> >>และหูที่ตึงจนเกือบไม่ได้ยินแล้ว
> >>ถ้าเพื่อนไม่ได้ผ่านไปก็ช่วย Forward mail นี้ต่อๆกันไปที
> >>ถือว่าเป็นการทำบุ?เท่าที่เราทำได้ เผื่อว่าวันหนึ่ง
> >>จะมีใครสักคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือ
> >>ยายทอง ให้เป็นอยู่ในสภาพที่ดีกว่านี้....

คำสอนของยายทอง ขอปล้องกลาง
ชีวิตหญิงชราวัย 81 ปี ที่ต่อสู้ชีวิต ด้วยการ "ขายเศษฟืน"
ยายทอง คือยายที่เราเคยไปถ่ายทำสารคดีเรื่อง แสงไฟในเศษฟืน แล้วได้รับรู้ว่าชิวิตของยายนั้นต้องอยู่อย่างลำบากในเพิงสังกะสีเก่าๆ ไม่ต่างจากกองขยะ ที่ทั้งอุดอู้ สกปรก และไม่สามารถกันแดดฝนอะไรได้เลย
ยายต้องเดินเท้าหลายกิโลพร้อมกับกระสอบฟืน ขวดน้ำเก่าๆ และร่มคันหนึ่ง ใช้พยุงตัวเองมาเรื่อยๆ ให้ถึงหน้าโรงเรียนบุ­วัฒนา เพื่อขอขึ้นรถโดยสาร (ที่บางคันจอดรับ และบางคันก็ไม่ให้ยายขึ้น) ไปยังหน้าร้านทอง สามแยกตลาดแม่กิมเฮง
"1 บาท เศษไม้ขอแลกเศษเงินขอบคุณลูกหลาน..ที่ช่วยต่อชีวิตให้ยาย"
ประโยคหนึ่งในเศษกระดาษเก่ายับที่วางอยู่หน้ากองฟืน ได้คนขับสามล้อแถวนั้นเขียนทิ้งไว้ให้ เผื่อว่าคนที่ผ่านไปมาจะได้เห็นว่า ที่มุมเสาไฟฟ้านั้นมีอีกชีวิตที่รอคนเมตตา ซึ่งความจริงนั้นบางวันยาย...อาจได้แค่คนที่หยุดมองอย่างสงสัยแต่ก็ไม่มีใครสนใจจะซื้อเศษไม้ไร้ค่านั้นเลย . . . สั ก ค น เ ดี ย ว
เราส่งเมลล์นี้มา ด้วยความที่อยากช่วยเหลือยาย แต่ไม่รู้จะช่วยด้วยวิธีไหน อยากให้เพื่อนๆช่วย Forward mail นี้ต่อกันไปเรื่อยๆ เผื่อว่าคนที่อยู่โคราช และมีโอกาสผ่านไปถนนเส้นย่าโม สามแยกทางเข้าตลาดแม่กิมเฮงตรงเสาไฟฟ้า หน้าร้านทองเพื่อนๆ จะเห็นคนแก่คนหนึ่ง ที่ไม่มีอะไรเลย นั่งอาศัยเงาจากเสาไฟฟ้า เพื่อขายของบางอย่าง
-`๏'- มิสเกรนเจอร์ -`๏'-


http://www.jabchai.com/main/view_joke.php?id=5489edit @ 2007/01/11 11:51:16
edit @ 2007/01/11 11:53:24
edit @ 2007/01/11 11:54:47

Comment

Comment:

Tweet