สังคมพิกล?

posted on 02 Mar 2006 15:27 by muekzero
เมื่อเอ่ยถึงคนพิการครั้งใด คนทั่วไปมักนึกถึงภาพคนน่าสงสาร คนที่ช่วย
เหลือตนเองไม่ได้ คนป่วย หรือแม้แต่คนที่มีรูปร่างหน้าตาไม่ชวนมอง ไปจนกระทั่ง
ภาพของขอทานอนาถา ไม่น่าแปลกใจที่คนทั่วไปจะคุ้นชินภาพแม่แบบเช่นนี้ และ
ทึกทักว่านั่นคือตัวแทนของคนพิการ ความเชื่อเก่าแก่ที่เกี่ยวกับคนพิการ มักมีที่
มาจากสัญชาติญาณลึกๆในใจของมนุษย์ บางครั้งเราจึงมักได้ยินคำพูดติดปากที่
ว่า ความพิการเป็นผลพวงจากบาปกรรม บางคนถึงขนาดกล่าวว่า ถ้าต้องพิการ
ขอตายเสียยังดีกว่า สะท้อนทัศนคติที่มองความพิการเป็นปัญหา เป็นความด้อย
สมรรถภาพ และเป็นภาระของสังคม ประเทศไทยมีคนพิการไม่ต่ำกว่า 6 ล้านคน
ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ในจำนวนนี้มีคนพิการกว่า 90 % หรือ
ประมาณ 5 ล้านคน อยู่นอกระบบทางการ หลายชีวิตถูกลืม ไม่มีชื่อแม้ในทะเบียน
บ้าน ไร้บัตรประชาชน มีโอกาสเรียนถึงชั้นประถมไม่เกิน 20 % ไม่ได้รับการคุ้ม
ครองแม้กระทั่งสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับ ล่าสุดมีการประกาศจากกลุ่มของคน
พิการว่า จะผลักดันให้ ปี 2549 เป็นปีแห่งการลุกขึ้นทวงถามสิทธิ์ของคนพิการ
โดยเฉพาะการเรียกร้องให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพราะในมุม
มองของคนพิการ มองว่า สิ่งก่อสร้างมากมายในบ้านเราเน้นประโยชน์ใช้สอยที่ไม่
คำนึงถึงคนส่วนน้อย ศาลากลางก็เน้นโอ่โถงบันไดสูงชัน ขนส่งสาธารณะก็มีทาง
เลือกให้คนพิการน้อยมาก สถานที่ราชการที่จะมีทางลาดยิ่งหายากเข้าไปอีก ล้วน
แต่มีผลให้ คนพิการมีความพิการ มากขึ้น ประเด็นที่น่าสนใจคือ ทังที่บ้านเรามี
กฎหมายที่ระบุชัดเจนว่า ในอาคารสถานที่ต่างๆ ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับคนพิการ ทุพลภาพ ตลอดจนคนชรา ซึ่งกำหนดเฉพาะเจาะจงเลยว่า ต้อง
มีราวจับ ทางลาด ห้องน้ำ ลิฟต์ อักษรเบลล์ แต่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ในทางปฏิบัติเป็น
จริงได้แค่ไหน ใครจะเชื่อว่า แม้แต่ในสถานที่ราชการ กระทรวง กรม กอง ฯลฯ ก็
หาพบหน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้ยากเย็นยิ่งนัก ในขณะที่สนาม
บินสุวรรณภูมิ ซึ่งรัฐบาลประกาศว่านี่คือห้องรับแขกโลก ก็ล้วนเป็นภาพสะท้อน
ความไม่ใส่ใจของรัฐบาลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการไทยได้เป็นอย่างดี ด้าน
หนึ่งของประเทศไทย กำลังพยายามประกาศตัวเป็นศูนย์กลางของความเจริญ
สารพัด ในขณะที่อีกด้านหนึ่งของสังคม เบี้ยยังชีพที่รัฐบาลจ่ายให้คนพิการกลับ
ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นแบ่งความยากจน และเป็นขณะเดียวกันกับที่ เมื่อคนพิการ
สักคนคิดจะหางานทำ พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวด บทสรุปของ
เรื่องนี้ดูเหมือนจะอยู่ที่ สัมมาทัศนะ หรือมุมมองที่ถูกควรซึ่งสังคมควรมีต่อคน
พิการ เพราะเมื่อสังคมมองคนพิการอย่างไร สังคมก็จะปฏิบัติต่อคนพิการเช่นนั้น
ถ้าสังคมไม่บกพร่องทางการเรียนรู้จนเกินไป ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่สังคมจะเลิก
แนวคิดแบบเวทนานิยม มองคนพิการเป็นภาระ และตระหนักว่า แท้ที่จริงแล้ว คน
พิการเป็นทุนทางสังคม ที่ทำให้เกิดกำไร สร้างประโยชน์ให้ได้ทั้งกับตนเองและ
ส่วนรวม ติดตามความเป็นจริงของคนพิการได้ในรายการหลุมดำ เสาร์ที่ 25
กุมภาพันธ์นี้ ห้าทุ่ม ทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี อยากให้ได้ดูกันทุกคนครับ^^
หรือติดตามดูย้อนหลังใด้ตามเว็ปนะครับ
edit @ 2006/03/02 15:37:08
edit @ 2006/03/08 13:15:30
edit @ 2006/11/10 11:20:38
edit @ 2007/01/20 10:24:03

Comment

Comment:

Tweet